O mne

 

Podnikám od roku 2005 a od r. 2010 som v rámci podnikania začala uplatňovať princípy, ktoré majú základ v celostnom – holistickom prístupe k životu.

Náš život ovplyvňuje viacero rovín, na ktoré sú viazané aj všetky základné ľudské potreby:

  • rovina fyzická (potreba naplniť základné materiálne potreby pre život, seba i svojej rodiny)
  • rovina mentálna (mať možnosť tvoriť a využívať svoje schopnosti na sebarealizáciu)
  • rovina emočná (silne sa viaže na pocity bezpečia, istoty, uspokojenia, prijatia)
  • rovina duchovná (súvisí s pocitom naplnenia cez zmysel a význam toho, čo robíme, ako žijeme, uvedomenie si vyššieho zámeru a hodnôt, ktoré nás presahujú. V rámci tejto roviny sa otvára a rozširuje naše vedomie a s tým prichádza vnútorný pokoj, láska, múdrosť)

 

Ak niektoré z týchto potrieb nemáme dlhodobo napĺňané,  začneme pociťovať v niektorej oblasti svojho života nespokojnosť, frustráciu, nepohodu, problémy alebo pocit prázdnoty atď.

Každý človek, v súlade s tým, kde sa práve nachádza, môže spoznať súvislosti z hľadiska rozšíreného vedomia a vnímania vecí.
V rámci svojej konzultačnej  práce učím a podporujem ľudí spoznávať súvislosti a zákonitosti vyšších princípov.

Dôležité je, aby ich človek nielen spoznal, ale i prijal a začal používať.

Keď sa vedomie človeka viac “otvára”, získava  viac možnosti, ako celkovo zlepšiť kvalitu svojho života a to bez toho aby to bolo na úkor iných vrátane prírody.

Princíp je jednoduchý, no realizácia nebýva vždy ľahká. Preto okrem objasnenia v rámci konzultácii ponúkam aj praktickú pomoc pri zavádzaní týchto princípov do praxe.

Mnoho podnikateľov dnes zápasí s finančnou situáciou, veľmi sa sústredia na zisk, niekedy aby prežili, inokedy aby opäť narástli.  Problém v našej spoločnosti je, že kvôli otázkam, kotré sa viažu hlavne na rovinu hmotnú, teda fyzickú,  zabúdame na vyššie princípy roviny spirituálnej,  a potom to, o čo sa snažíme, neprospieva ani nám, ani spoločnosti, ani krajine a nakoniec ani planéte.

 

O mne v skratke

2015
2010
  • Začala som spoluvytvárať stratégie pre developerské projekty a neskôr i pre malých a stredných podnikateľov, v rámci ktorých som zároveň ako projektová manažérka aplikovala už inovatívne metódy založené na holistickom prístupe.
  • Rozbehla som konzultačno-poradenskú a vzdelávaciu činnosť v oblasti inovácií a vedomého podnikania pre malých a stredných podnikateľov
2005
  • Začala som podnikať a pripravovať vzdelávacie programy a semináre zamerané na osobnostný rozvoj a efektívne podnikanie.
  • Ako lektorka som spoluvytvárala vzdelávací program pre Slovenskú realitnú akadémiu (2005 – 2007)
1998
  • štart realitnej činnosti