Napadlo by vám toto o zlate?

Poznáte alebo používate, niektoré z týchto slovných spojení?

To je zlaté.
Si zlatý.
Zlaté ruky.
Srdce zo zlata.
Zlatý vek.
Zlaté vajce.
Ale nie je všetko zlato, čo sa blyští…

Možno preto, že aj vy vnímate zlato, ako niečo hodnotné a cenné.
Pozrime sa však teraz na zlato trochu inak, ako na investičnú komoditu.

Vo viacerých kultúrach je zlato symbolom hojnosti a bohatstva.
Rovnako je symbolom istoty a stálosti, preto aj prvé peniaze boli reálne kryté zlatom.
Nie je teda žiadna náhoda, že aj snubné prstene sú zlaté.

Snáď práve po príklade kráľa Šalamúna sa zlatá spája nielen s kráľovským bohatstvom, ale aj s kráľovskými (duchovnými) hodnotami ako: múdrosť, spravodlivosť, rozvaha či vyrovnanosť.
Človek s takýmito vlastnosťami vzbudzuje u iných celkom prirodzene pocit bezpečia, istoty, dôvery a ľudia majú chuť ho nasledovať.

Ján Palouček v knihe Poselství barev píše: Oprávnené miesto pre zlatú farbu je na zemi všade tam, kde sa ľudia môžu stretnúť s najvyššími hodnotami, lebo potom je pôsobenie zlatej v súzvuku s obsahom takej činnosti. Preto zlatá nepôsobí rušivo v chrámoch, koncertných sieňach, divadlách či vladárskych sídlach – avšak za predpokladu, že hlavným cieľom je podpora úsilia človeka o vnútorné povznesenie.

V umení sa po celé stáročia znázorňovali svätí a osvietení so zlatou svätožiarou okolo hlavy, ako znamenie božskej múdrosti.
Podobne dnes sa aurické telo duchovne rozvinutých bytostí znázorňuje ako zlaté vajce.

Traja králi darovali Ježiškovi okrem kadidla a myrhy aj zlato, ktoré symbolizovalo potenciál vládnuť svetu alebo ho oslobodiť. Symbolizovalo dar mudrcov, no zároveň aj pokušenie, uvádza zasa Philippa Merivale v knihe Liečenie farbami.

Možno práve tu má pôvod aj varovanie: Nie je všetko zlato čo sa blyští.

Ako pôsobí zlatá na vás?
Nabáda vás veci rozlišovať, skúmať do hĺbky a objavovať ich pravú podstatu?
Alebo vo vás vzbudzuje skôr pocit sily, moci a nadradenosti?

Zlatá, podobne ako oranžová, nesie v sebe potenciál veľkej radosti a naplnenia. Líši sa však vyššou intenzitou tejto energie.
Je nápomocná pri objavovaní vlastnej hodnoty a individuality.
V tomto zmysle nám prináša výzvy.

Jej nedostatok sa môže prejavovať strachom z vlastnej sily, neochotou prejaviť svoju individualitu alebo falošnou skromnosťou.

Naopak priveľa zlatej, sa ukáže v prehnanej sebadôvere, ktorá znižuje našu citlivosť voči okoliu.
Ak sa k tomu pridá aj lakomstvo, chamtivosť alebo pokrytectvo, človeka začne lákať viac túžba po moci a ovládaní druhých, než vlastný osobný rast.

Zachovajme si cit a správnu mieru, kde a ako zlato použiť a
zlatá ostane farbou hojnosti, hlbokého vhľadu a skutočnej radosti.

 

Zaujala vás táto téma a chceli by ste ju spoznať aj z praktickej stránky?
Prihláste sa na náš workshop: Prosperita & Hojnosť, ktorý bude 2. decembra 2017

Prečítajte si aj:

Trochu iný pohľad na farby
Líderstvo je vec charakteru / 1. časť
Líderstvo je vec charakteru / 2. časť
Líderstvo, je vec charakteru / 3. časť

Zbystrite, tu nájdete: Akcie, ktoré pre Vás pripravujeme