Líderstvo, je vec charakteru / 3. časť

Predstavte si, že ste človek, ktorý je v pravom zmysle slova odvážny, čestný, zároveň pokorný a rozvážny.
Predstavte si, že máte zmysel a cit pre spravodlivosť a ste celkom prirodzene inšpiratívnym pre široký okruh ľudí.
Predstavte si, že Váš vplyv ďaleko presahuje Vašu rodinu, pracovný tím, či okruh priateľov a známych.
Predstavte si, že bez toho, aby ste sa príliš snažili rôznymi taktikami a stratégiou, svojim životom priamo i nepriamo inšpirujete a ovplyvňuje niekoľko násobne väčšie množstvo ľudí, než aké osobne poznáte.
Predstavte si, že vďaka tomu, aký alebo aká ste, máte zľahka pozitívny vplyv aj na krajinu v ktorej žije, a to v tom najlepšom zmysle slova.

Je možné, aby jeden človek mal tak silný dosah a vplyv?
Isteže je, keď dáme vo svojom živote priestor hodnotám, ktoré nás presahujú a robíme to, čo cítime ako správne, ak to zároveň prináša úžitok či radosť ďalším ľuďom.

V predošlých častiach sme spomenuli cnosti Veľkodušnosť, Pokoru, Odvahu (Líderstvo je vec charakteru / 1. časť ) a tiež Spravodlivosť, Miernosť a Rozvážnosť, (Líderstvo je vec charakteru / 2. časť ) ktoré sú z pohľadu líderstva kľúčové.

Nech už sa rozhodneme rozvíjať ktorúkoľvek, nesmieme zabudnúť na niečo, bez čoho sa žiadny dosah neudeje.

Láska

Mám na mysli lásku k sebe samému, k rodine, k deťom, k práci, k ľuďom, ku všetkému živému i neživému, jednoducho lásku k životu samotnému.

To neznamená s každým sa objímať, neustále sa usmievať a tváriť sa, ako sa máme radi, keď to tak reálne nie je.
Znamená to len, prijať udalosti i človeka takého, aký je. Rešpektovať jeho voľbu, spôsob života, ako aj to, kým chce byť. A podľa toho samozrejme k nemu pristupovať a nezabúdať ani na zdravý rozum a lásku k sebe samému.

Vzťahy v ktorých chýba láska, nás robia nešťastnými.
O tom iste netreba nikoho presviedčať.
Dokonca aj dobré úmysly, bez prítomnosti lásky, prinášajú celkom iný, väčšinou poriadne pokrivený výsledok.

Tak napríklad:

Pravda bez lásky prináša väčšinou len tvrdú kritiku
Moc bez lásky sa prejaví ako násilie
Cieľavedomosť bez lásky? čistá bezohľadnosť!
Práca bez lásky prinesie znechutenie
Viera bez lásky vytvára fanatizmus
Spravodlivosť bez lásky, krutosť
Bohatstvo bez lásky zasa chamtivosť
Prívetivosť bez lásky je len obyčajné pokrytectvo… atď.

Keď sa lepšie rozhliadnete okolo seba, nájdete veľa odpovedí, kde všade dnes ešte skutočná láska chýba.

Skúsme teda na začiatok prestať aspoň na jeden deň alebo aspoň na malú chvíľu počas dňa nikoho a nič nehodnotiť, len prijímať ľudí i udalosti také, aké sú a byť vďační, napríklad aj zato, že ešte dokážeme cítiť a rozoznávať. Bez porovnávania sa a hodnotenia.

Múdrosť

Až keď sú srdce s hlavou za jedno, prichádza múdrosť.
Isteže naše rozumové schopnosti a analytické myslenie má svoje významné miesto, o tom niet pochýb, no až spojenie lásky a poznania prináša do našich životov porozumenie a múdrosť.

Každý, kto už zažil následky čisto logických rozhodnutí, ktoré sa až neskôr ukázali ako nesprávne, vie múdrosť oceniť.

Múdre rozhodnutia totiž prinášajú mnoho pozitív a dobra v širšom a hlbšom rozsahu, než len pre priamo zainteresovaných.

Zodpovednosť

Ak platí, že náš život má zmysel, len ak je láska jeho súčasťou, tak ju prosto sami vedome dávajme. V každom našom slove, čine, v postoji.
Nečakajme či niekto iný bude láskavý.
Tiež sa netvárme, že láskaví sme.
Jednoducho, buďme láskaví.

Konať zodpovedne, znamená konať vedome.

Pestujme a rozvíjajme cnosti.
Prevezmime zodpovednosť za to, kým sme, a rovnako aj za to, ako ovplyvňujeme iných.

Každé naše rozhodnutie, každé naše slovo a čin, zanechávajú stopy a určujú smer toho, ako budeme žiť ďalej.
Aký bude náš ďalší deň, týždeň, rok, zvyšok života a možno aj ďalší život ktorý dáme alebo ktorý bude daný nám … 😉

Každý deň robíme stovky malých rozhodnutí. Z času na čas aj niekoľko veľkých a zásadných.
Prosím, zamýšľajme sa, ako každé jedno z nich ovplyvní nielen nás, ale aj životy iných (ľudí, zvierat, spoločenstiev, krajín… )


Prečítajte si aj:

Líderstvo je vec charakteru / 1. časť
Líderstvo je vec charakteru / 2. časť
Čo presne znamená pozitívny prístup
Prirodzený alebo znásilnený rast

Zbystrite, tu nájdete: Akcie, ktoré pre Vás pripravujeme