Líderstvo, je vec charakteru / 1. časť

foto: pagecovers.com

Dnes je každý druhý vedúci skupiny alebo manažér premenovaný na lídra.
Ono to slovo akosi lepšie znie, že?

Avšak, nie každému obsahu prináleží táto forma.

Certifikát ani pracovná zmluva z Vás lídra neurobí

Líderstvo nie je o poste, ale o charaktere.

Vo svojej podstate sa opiera o vyššie hodnoty a cnosti.
Kedy naposledy ste počuli alebo použili slovo cnosť?
Ktoré z cností si uvedomujete a žijete?

A. Havard v svojej knihe o líderstve hovorí, že cnosť je návyk mysle, vôle a srdca, ktorý človeku umožňuje dosiahnuť osobnú dokonalosť a efektivitu.
Je to najmä preto, že cnosť vedie k dôvere, a tá je nevyhnutným predpokladom na to, aby mohol líder naplniť to, čo sa od neho očakáva.

Poďme sa teda pozrieť na cnosti, ktoré by každý, kto chce byť lídrom, mal mať zvládnuté.
A ak to tak nie je, môže ich trénovať.

Veľkodušnosť

Osobne ju vnímam v spojení s víziami a veľkými cieľmi, ktoré prinášajú hodnoty a osoh aj iným v širšom ponímaní.
Dalo by sa povedať, že sa veľkodušnosť spája s poslaním, so schopnosťou prijať výzvy a napĺňať ich. Vďaka veľkodušnosti a víziám sa môže svet meniť k lepšiemu.

Stačí len rozvinúť svoje talenty, svoje silné stránky.
Rozhodnite sa dosiahnuť svoje maximum, svoje vlastné majstrovstvo, aspoň v jednej oblasti, ktorá Vás napĺňa a baví.

Líder má však čosi navyše.
Má dostatok empatie a zároveň schopnosť vnímať kvality ľudí okolo seba.
Vie ich inšpirovať, nadchnúť a dať im podnety na to, aby aj oni prebúdzali a rozvíjali svoje silné stránky.

Pokora

Najväčší problém dnešnej doby je práve jej veľký nedostatok.
Je rozdiel medzi človekom pokorným a človekom pokoreným. Mnoho ľudí si to stále pletie a pokoru odmieta.
Rovnako si zamieňajú aj mieru zdravého sebavedomia s pýchou. Rozdiely sú pritom zásadné.

Pokora sa spája s úctou a službou ľuďom.
Pokorný líder inšpiruje a ľudí skôr „ťahá“ než „tlačí“.
Pozná svoje silné stránky, no nemá potrebu vyvyšovať sa či dokazovať svoju moc.
Naopak, podnecuje iných, aby si uvedomovali svoje vlastné kvality.
Pestovať pokoru, znamená pomáhať iným rásť.

Už asi tušíte, že práve spojenie pokory s veľkodušnosťou je pre líderstvo kľúčové.

Spomeňte si na ľudí, ktorí dokázali niečo veľké, a aj tak ostali pokorní.
Práve tým najviac inšpirovali, získali si sympatie a srdcia iných.
Takých je radosť nasledovať.

Odvaha

Bez nej by to vážne nešlo.
Každý líder sa potrebuje denne rozhodovať a zodpovednosť nesie nielen za seba, ale aj za iných.
Odvaha však nie je o absencii strachu alebo obáv.
Naopak, odvaha sa opiera o vnímanie vecí takých, aké sú, o hľadanie pravdy a konanie podľa svojho najlepšieho svedomia.

Odvaha je totiž potrebná aj vtedy, keď treba zachovať smer a urobiť nepopulárne rozhodnutia.
Nemusia sa páčiť, no sú efektívne a pre ďalšie smerovanie potrebné.

Ako sa dá trénovať odvaha?
Denne prekonávajte najprv svoje malé strachy, obavy, napr. aj z toho, že niekomu máte povedať „nie“. Denne prekračujte svoju zónu komfortu, skúšajte nové veci, prekonávajte svoju pohodlnosť a lenivosť.
Áno, aj takto jednoducho sa to dá.

Ak vás téma zaujala, vedomému líderstvu sa budeme veľmi intenzívne a hlavne prakticky venovať aj na kurze Vedomé podnikanie (nielen pre podnikatelov), ktorý začne už v septembri.

Prečítajte si aj:
Líderstvo je vec charakteru / 2. časť
Líderstvo, je vec charakteru / 3. časť
Chceli by ste nejakú vlastnosť, ktorú obdivujete u iných?

Zbystrite, tu nájdete: Akcie, ktoré pre Vás pripravujeme