Konferencia

Konferencia pre odbornú i širokú verejnosť: Z 5 účastníkov na 200 za 3 týždne (pre dodržanie diskrétnosti nie je uvedený názov konferencie, termín ani miesto konania)

 

Dĺžka trvania aktívnej spolupráce na projekte:

  • 3 týždne (aktívna spolupráca a 7 konzultačných stretnutí)

Klientova situácia na začiatku: 

  • tri týždne pred termínom konferencie ma klient telefonicky žiadal o radu. Svoju situáciu vyhodnotil ako zlyhanie zvolenej stratégie marketingu vrátane online marketingových nástrojov. Uvažoval o zrušení celej akcie
  • po technickej stránke mal pripravené všetko, priestor, bohatý program, 12 renomovaných odborníkov – spíkrov, zabezpečené boli aj sprievodné workshopové aktivity počas konferencie
  • chýbali však účastníci, reálne bolo predaných cez Ticketportál len 5 lístkov

Riešenie:

  • okamžité stretnutie – nasledovala analýza situácie a rozhodnutie klienta pokračovať. Nastavili sme novú stratégiu pre prípravu, marketing a aktívny predaj. Prehodnotili sme prvotný zámer a nastavili akčné strategické kroky, ktoré sa týkali celého realizačného tímu. Celý proces bol aktívne koordinovaný až do dňa konferencie.

Výsledok:

  • maximálna spokojnosť, počet účastníkov na konferencii bol viac ako 200 (t.j. takmer plný stav) Všetky ďalšie konferencie už klient realizoval samostatne a veľmi úspešne.


Ďalšie realizované projekty


← späť