FAQ

 

Aké sú to nekonvenčné riešenia v podnikaní?

 
Keď zabehnuté a overené postupy prestávajú fungovať, prichádzajú na rad nové často nekonvenčné. A nájdete ich za hranicami bežného komfortu.

Podobne ako v medicíne aj v biznise dnes najlepšie funguje holistický – celostný prístup a z toho vyplývajúce postupy, stratégie, riešenia.

Ak spoznáte a pochopíte súvislosti toho čo sa vám deje, môžete upraviť alebo zmeniť svoj postoj k daným situáciám, ľuďom, veciam. A podľa toho ďalej konať.
Náš postoj, naše hodnoty, všetky naše plusy aj mínusy sa totiž zrkadlia v tom, ako sa nám v živote i v podnikaní darí. Je to prepojené.

Aké sú najčastejšie dôvody prečo sa ľuďom prestane dariť?

 
Dôvody sú rôzne. Niekto má pochopiť, že má robiť niečo úplne iné, ďalší že to má začať robiť inak. Veci prestávajú fungovať ak nekonáme správne alebo nejdeme správnym smerom.

Opäť to súvisí s naším postojom. V spôsobe, ako o veciach premýšľame, ako konáme.

Ak je v tom viac špekulácii, hľadania výhod pre seba než radosti zo samotného tvorenia v prospech iných, skôr či neskôr sa dariť prestane.

Stačí jedna konzultácia na zmenu zásadných vecí?

 
Áno aj nie. Je to individuálne.

Efekt zmeny nie je o konzultácii ako takej, ale o otvorenosti a pripravenosti človeka na zmenu.

V rámci konzultácie získate určité náhľady, často prebehne naozaj hlboké poznanie, uvedomenie si vecí a zmena sa vďaka tomu deje takmer okamžite. Či to bude zmena trvalá a zásadná, je na vás a na tom aké budú vaše ďalšie rozhodnutia a či tento nový smer udržíte. Človek niečo spozná, zažije a veľmi rýchlo získava pocit že už vie.

Život je však pestrý a zakaždým nás preskúša.

Preto treba vnímať zmenu ako proces, nie ako jednorazovú záležitosť.

Ako učíš iných vidieť a poznávať súvislosti v tom čo sa im nedarí?

 
Veľmi prakticky, na konkrétnych veciach, ktoré sa im v živote práve dejú, ich učím ako vnímať všetkými zmyslami, cítiť energiu okolo ľudí čo je viac ako len slová ktoré počujú,  nabádam ich, všímať si súvislosti, rozlišovať, kedy, kde oni riešia veci mimo určitého súladu, v zmysle vyšších princípov. Aj tie objasňujem.

To je totiž dôvod, prečo sa im veci nedaria, zastavujú, začínajú kaziť alebo jednoducho už nejdú.

Poznanie často sprevádza tzv. „aha moment“, keď im určité veci akoby „docvaknú“,pochopia a následne už aj sami vedia, čo a ako ďalej.

Na čo netreba pri podnikaní zabúdať?

 
Že podnikanie je vlastne určitý životný štýl a už na začiatku je dobré si vybrať oblasť, ktorá vás naozaj baví a napĺňa. Tiež je dobré z času na čas pripomenúť si otázku, čím v rámci svojho podnikania chcete pomôcť iným a čím sebe (okrem finančného príjmu). Potom vám nepríde náročné ani zaťažujúce, že sa máte neustále vzdelávať, vylepšovať sa, skôr naopak. A úspech príde celkom prirodzene spolu s pocitom spokojnosti, naplnenia i šťastia.

No podnikanie je často veľmi tvrdé, náročné, veľakrát nefér …

 
Veci sú aké sú a také ich treba brať. Netreba byť naivný, je dobré vedieť kde sa nachádzate a s kým práve jednáte, aby ste sa nenechali oklamať. Práve tu sa oplatí byť vedomý a vnímať viac ako len slová ak niekto niečo hovorí. A to že niekto zavádza, klame alebo kradne neznamená, že máte aj vy.

Každý by sa mal riadiť vlastnými hodnotami aj v podnikaní a podľa toho si vyberať ľudí, s ktorými bude podnikať alebo spolupracovať.

Čo by pomohlo zmeniť súčasný podnikateľský systém k lepšiemu?

 
Ak je tento systém zlý, tak preto, že sme si ho taký urobili (my a generácie pred nami). Svojimi rozhodnutiam, svojou neochotou prevziať zodpovednosť a svojou lenivosťou. My ten systém tvoríme a len my ho môžeme zmeniť.
Svojimi (aj malými) rozhodnutiami a činmi, tu a teraz, tento systém buď potvrdzujeme alebo meníme.
Na to aby sme robili dobré a férové rozhodnutia stačí čistá myseľ a srdce na správnom mieste.
Rozvíjajme oboje a efekt sa prejaví.